You are here:

Ontdek onze technologieën

Thermische naverbranding

Thermische naverbranders bestrijden de emissies van zowel geur, vluchtige organische stoffen als koolwaterstoffen. Extra voordeel bij Optimum by Callens? De ongewenste stoffen zetten we nog zo veel mogelijk in als nuttige energie. Dat levert extra rendement op.

Optimum-by-Callens-thermische-naverbrander

VOC-behandeling

VOC staat voor ‘Volatile Organic Compounds’ en zijn het ongewenste – en meestal gevaarlijke – resultaat van heel wat industriële productieprocessen. Via thermische naverbranding maken we ze onschadelijk én halen we er nog nuttige warmte uit.

Optimum by Callens - Thermische navebranding

Ketelreiniging met APCS

Reinig uw stoomketel continu met APCS – het Automatic Pipe Cleaning System. Zeker als u werkt met thermisch naverbrande rookgassen die uw nageschakelde stoomketel vervuilen tijdens het koelingsproces.

Katalytische nabehandeling van de rookgassen

Warmteterugwinning

 

Optimale integratie met uw productieproces

Bewezen beter dan regeneratieve naverbranding