You are here:

Thermische naverbranding​

Thermische naverbranders bestrijden de emissies van zowel geur, vluchtige organische stoffen als koolwaterstoffen. Extra voordeel bij Optimum by Callens? De ongewenste stoffen zetten we nog zo veel mogelijk in als nuttige energie. Dat levert extra rendement op.

Thermische naverbranding voor elke industriële toepassing

Thermische naverbranding is de meest effectieve manier om de emissies van schadelijke verontreinigende stoffen, zoals vluchtige organische stoffen (VOS), te verminderen. Door verontreinigde gassen te verbranden bij hoge temperaturen (750 à 1.200 °C), worden deze stoffen afgebroken tot minder schadelijke verbindingen, zoals koolstofdioxide en waterdamp. Thermische naverbrandingsinstallaties dragen op die manier bij aan het verminderen van de luchtverontreiniging en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarnaast zijn ze ideaal om nuttige warmte te recuperen.

 

Als het afgas te weinig VOS bevat om het verbrandingsproces zelf op gang te houden, is steunbrandstof nodig. Afhankelijk van de samenstelling van de afgasstroom, kan het nodig zijn om de afgasstroom verder te reinigen van onbrandbare stoffen zoals zware metalen, halogenen en de verbrandingsproducten NOx en SOx.

 

 

 

Thermische geurbehandeling

Geurbehandeling is essentieel als uw productieproces ongewenste en zelfs ziekmakende geuren genereert. Met de juiste technologie krijgt uw omgeving er nooit last van én blijft u altijd ver onder de wettelijke emissiewaarden.

Geurbehandeling in productieprocessen

Geurbehandeling in productieprocessen zorgt voor efficiënte geureliminatie dicht bij de bron. Verontreinigde luchtstromen, zoals bakdampen, worden bij zeer hoge temperaturen verbrand in de verbrandingskamer van de thermische naverbrander. Deze hoge temperaturen zorgen ervoor dat de organische moleculen die verantwoordelijk zijn voor de geur worden afgebroken tot minder geurige verbindingen, zoals koolstofdioxide en waterdamp.

Dit proces wordt vaak toegepast in industriële sectoren waar geuremissies een probleem vormen voor de omgeving, zoals afvalverwerking, chemische productie en voedselverwerking. Bekijk hier een voorbeeldproject.

Katalytische nabehandeling van de rookgassen

Warmteterugwinning

 

Optimale integratie met uw productieproces

Bewezen beter dan regeneratieve naverbranding

Katalytische nabehandeling van de rookgassen

Selective Catalytic Reduction (SCR) van de rookgassen vermindert de verontreinigende stoffen in de thermisch naverbrande afgasstromen. Stikstofoxiden (NOx), koolwaterstoffen (HC) en koolmonoxide (CO) zijn de meest voorkomende stoffen die met katalytische nabehandeling drastisch gereduceerd kunnen worden. De vernietigingsefficiëntie bedraagt zelfs meer dan 95%.

Benieuwd of we uw verontreinigende stoffen kunnen reduceren?

 

Warmteterugwinning

Warmteterugwinning in combinatie met thermische naverbranding is dankzij de door Optimum by Callens ontwikkelde technologie mogelijk en erg rendabel. Zo vindt de vrijgekomen warmte zijn weg naar nageschakelde stoom-, thermische-olie-, warm-water- en warme-lucht-toepassingen. Zoals bij deze klant.

 

Met warmterugwinning verbetert uw energie-efficiëntie en verlaagt u de operationele kosten. Dit maakt van thermische naverbranding met warmteterugwinning niet alleen een milieuvriendelijke oplossing, maar ook een economisch rendabele investering.

 

Bevatten uw rookgassen stoffen die uw ketels kunnen vervuilen? Dan nog is warmteterugwinning perfect mogelijk en rendabel, mits de toevoeging van het APCS-ketelreinigingssysteem.

Optimale integratie met uw productieproces.

Minstens zo belangrijk als het ontwerp van de thermische naverbrander, is de integratie met uw productieproces, het dampextractiesysteem, het energienet waarop de naverbrander is aangesloten en de waterzuivering voor biogasgestookte installaties. Optimum heeft een bewezen track record op dat vlak en anticipeert bovendien op mogelijke toekomstige wijzigingen in uw productieproces.

 

Met een installed base van meer dan 35 installaties, is de voedingsindustrie, en meer specifiek de aardappelindustrie, één van de grootste afnemers van thermische naverbranders. 95% van hen rekent op Optimum by Callens om hun emissies te bestrijden. Daarnaast maken ook de chemische- en de procesindustrie er nuttig gebruik van.

Bewezen beter dan regeneratieve naverbranding

Hoewel regeneratieve naverbranding zijn nut bewijst in bepaalde nichetoepassingen, is thermische naverbranding bewezen beter en efficiënter om VOS te bestrijden. Bovendien kan thermische naverbranding een breder scala aan verontreinigende stoffen behandelen, waaronder zowel organische als anorganische verontreinigingen.

 

Tot slot vereisen thermische naverbrandingssystemen over het algemeen minder complexe installaties en kunnen ze gemakkelijker geïntegreerd worden in bestaande industriële processen in vergelijking met regeneratieve energietechnologieën. Dat maakte ze betaalbaarder en rendabeler.

 

 

 

Samenwerken met Optimum by Callens staat voor:

usp--persoonlijke aanpak

Persoonlijke aanpak voor klanten én medewerkers

usp--eigen studiedienst

Eigen studiedienst met ervaren ingenieurs

usp--totaaloplossingen

Totaaloplossingen en optimale integratie

usp-technologieën betere toekomst

Technologieën voor een betere toekomst