You are here:

VOC-behandeling

VOC staat voor ‘Volatile Organic Compounds’ en zijn het ongewenste – en meestal gevaarlijke – resultaat van heel wat industriële productieprocessen. Via thermische naverbranding maken we ze onschadelijk én halen we er nog nuttige warmte uit.

VOC verwijderen via thermische oxidatie

Vluchtige organische stoffen (VOS) bestrijden is het doeltreffendst met thermische naverbranding. Door de oxidatie op extreem hoge temperaturen, kunnen we ze reduceren tot onschadelijke gassen. En er zelfs nuttige warmte uit recupereren.

 

Over het algemeen hebben de producenten van chemische producten zoals coatings, oplosmiddelen en zelfs brandstoffen het meeste baat bij thermische naverbranding voor VOC. Door ons installatie-ontwerp aan te passen aan industriespecifieke behoeften, bieden we oplossingen voor verschillende soorten VOC.