You are here:

Ketelreiniging met APCS

Reinig uw stoomketel continu met APCS – het Automatic Pipe Cleaning System. Zeker als u werkt met thermisch naverbrande rookgassen die uw nageschakelde stoomketel vervuilen tijdens het koelingsproces.

APCS houdt uw stoomketel vrij van corrosie en vervuiling

Het ‘Low Fouling’-stoomketelconcept met APCS – het Automatic Pipe Cleaning System – houdt nageschakelde stoomketels vrij van corrosie en vervuiling. Dankzij dit systeem kunt u het verwarmend oppervlak van de ketel reinigen terwijl hij in bedrijf blijft. Een semi-automatische versie van het APCS is beschikbaar voor de zwavelzuur- en alkylatie-industrie, onder andere als retrofit, en wordt exclusief door MECS/Dupont aangeboden.

Warmteterugwinning
Optimum by Callens - Thermische navebranding

Warmterecuperatie uit rookgassen maakt nood aan APCS groter

Met de door Optimum ontwikkelde technologie is het nu mogelijk om warmte te recupereren uit afgasstromen, hoewel dat tot voor kort zeer moeilijk of zelfs niet haalbaar was.

 

Warmteterugwinning krijgt vooral een belangrijke plaats in de chemische- en petrochemische industrie. Maar ook bedrijven die werken met ketels gestookt op biomassa, bedrijven waar zwavel vrijkomt tijdens de productie of bedrijven die glasovens inzetten in hun processen, vinden al snel de weg naar Optimum. De rookgassen die er vrijkomen bevatten immers een aanzienlijke hoeveelheid te recupereren energie die forse vervuiling met zich meebrengt tijdens het afkoelen in de nageschakelde stoomketel. Hier komt onze unieke APCS ketelreiniging perfect in beeld.

Optimum by Callens - Thermische naverbrander

Slim gebruik van restgasstroom

De restgasstroom van deze klant heeft, dankzij onze engineering, een slimmere eindbestemming gekregen. Een van de restgasstromen van deze harsproducent bevat waterstof, koolmonoxide en diverse koolwaterstoffen.